Ugovor o redovitom održavanju

Sklopite s nama ugovor o redovitom godišnjem održavanju vašeg plamenika ili plinskog bojlera i zaboravite na brige s grijanjem. Vaš serviser dolazi odmah po Vašem pozivu u svako doba godine.