Servis plinskih bojlera


Cjenik (cijene su izražene sa uključenim PDV)


 
CIJENA od 15.8. do 31.1.
 
CIJENA od 01.2. do 20.7.
Redoviti godišnji servis kombiniranog plinskog bojlera snage do 35 kW 
 
575,00
 
525,00
Redoviti godišnji servis protočnog plinskog bojlera za grijanje sanitarne vode.
 
450,00
 
400,00
Redoviti godišnji servis kondenzacijskog plinskog kombi bojlera.
 
575,00
 
525,00
Redoviti godišnji servis cirko centrale. (bojler za cent. grijanje u kombinaciji sa akumulacijskim spremnikom sanitarne vode.)
 
630,00
 
575,00
Puštanje u pogon plinskog bojlera za centralno grijanje u kombinaciji s akumulacijskim spremnikom, ovjera garancije
 
600,00
 
600,00
Puštanje u pogon kondenzacijskog plinskog bojlera i ovjera garancije
 
500,00
 
500,00
Puštanje u pogon protočnog plinskog bojlera za grijanje sanitarne vode i ovjera garancije
 
300,00
 
300,00
Ugradnja, električno spajanje, programiranje i puštanje u rad automatike s vanjskim osjetnikom i jednim krugom grijanja.(Elektroinstalacija nije ukljućena u cijenu)
 
990,00
 
990,00
Ugradnja, električno spajanje, programiranje i puštanje u rad sobnog termostata. (Elektroinstalacija nije ukljućena u cijenu)
 
190,00
 
190,00
Ugradnja bojlera na dimnjak, priključivanje na postojeći sustav centralnog grijanja, električno spajanje, puštanje u rad, podešavanje i ovjera garancije
 
1.750,00
 
1.750,00
Ugradnja kondenzacijskog bojlera, priključivanje na postojeći sustav centralnog grijanja, električno spajanje, puštanje u rad, podešavanje i ovjera garancije
 
1.875,00
 
1.875,00
Hitna intervencija na području grada Zagreba i okolice ( bez ugovora)
 
475,00
 
475,00
Hitna intervencija na području grada Zagreba i okolice (pod ugovorom)
 
Gratis
 
 
Dolazak na području Zagreba i okolice
 
125,00
 
125,00
Dolazak na području Republike Hrvatske
2,00 kn/km u oba smjera + 90,00 kn/h putni sat + trošak auto ceste.
 
 

Napomena: Eventualno potrebni rezervni dijelovi nisu uključeni u ove cijene.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte! Pošaljite upit »